GRAFICKÝ A OBALOVÝ DESIGN
:: corporate identity
:: DTP a prepress práce

PUBLIC RELATION A PROMOTION
:: komplexní zajištění účastí na výstavách a veletrzích
:: návrhy a realizace výstavních expozic a interiérů
:: organizace společenských a firemních akcí
:: organizace sportovních akcí a soutěží
:: módní přehlídky a hostesky

PRONÁJMY REKLAMNÍCH PLOCH
:: billboardy, bigboardy, reklama na fasádách domů

WEBOVÉ PREZENTACE
A INTERNETOVÉ APLIKACE

  TISKOVÁ PRODUKCE
:: firemní tiskoviny, katalogy, výroční zprávy, letáky,
:: periodika, novoročenky, vizitky, hlavičkové papíry

SIGNMAKING
:: orientační a informační systémy budov a areálů
:: firemní tabule a štíty, samolepky
:: světelná reklama
:: polepy dopravních prostředků
:: velkoplošný digitální tisk

REKLAMNÍ PŘEDMĚTY
:: včetně keramiky, skla a kožených výrobků


 
 
  Roman Fišer
ředitel společnosti
tel.: +420 602 561 991
e-mail: fiser@remarko.cz
Ing. Veronika Součková
obchodní ředitelka společnosti
tel.: +420 777 755 682
e-mail: souckova@remarko.cz

  sídlo: REMARKO, s.r.o. | Sládkova 1330/14 | 415 01 Teplice
provozovna: REMARKO, s.r.o. | Roosveltova 218 | 417 05 Osek
tel./fax: +420 417 837 581 | e-mail: info@remarko.cz | www.remarko.cz